Godey Gacalo Sugsi

Godey gacalo dugsi waa onine dugsi idiin sahli kara inay ciyaalkaaga ka bartaan Higaada, Quranka iyo Cilmiga diiniga ah.

Upcomig Events